Over Samenzanguur

Waarom Samenzanguur?

Met onderstaande tekst startten wij in 1997 het eerste Samenzanguur
‘De jaren negentig worden steeds jachtiger. De ontkerkelijking neemt toe en het christendom wordt steeds meer naar de rand van de maatschappij gedrukt. Vragen en zorgen zijn er ook omtrent de zaterdagavondenbesteding in onze gezindte.
Maar wiens schuld is dit? Wat is ons geloof, onze hoop en onze verwachting?

Deze vragen moeten toch wel op ons afkomen in de bovengenoemde omstandigheden.
Dat gebeurt ook… Want de Geest werkt nog steeds en dat is te ervaren in de gesprekken met geloofsgenoten vanuit de verschillende kerkverbanden. Er ontstaat meer en meer een hunkering naar verbondenheid met elkaar om ook samen Gods nabijheid te mogen ervaren.
Dit dient in eerste instantie in de binnenkamer te geschieden.
Maar van daaruit geeft het moed en steun en kracht in gesprekken met elkaar, in avonden van bezinning en samenzang; waar die Ene Naam onder de hemel gegeven tot zaligheid, Jezus Christus, centraal staat. Want Hij is Overwinnaar. Die was en is en blijft tot in eeuwigheid. Wat is het dan geweldig om samen Hem alle lof, eer en aanbidding te mogen toebrengen!

Is die drang ook bij u aanwezig?

Sinds 3 mei 1997 wordt er op iedere eerste zaterdag van de maand (uitgezonderd de maanden juli en augustus ) een samenzanguur georganiseerd, van 19.30 tot ca. 21.00 uur uur, waaraan verschillende predikanten en organisten, beurtelings hun medewerking verlenen. Leander van der Steen uit Ede is onze vaste hoofdmusicus. Ieder samenzanguur zijn er weer andere talentvolle jongeren die met hun eigen klankkleur de avond omlijsten.
De samenkomst vindt plaats op een centraal gelegen punt in het gebied tussen Arnhem – Veenendaal – de Betuwe en omgeving, in het kerkgebouw aan de Utrechtseweg 93 te Renkum.
Er wordt één collecte gehouden als bijdrage in de onkosten en ten behoeve van stichting Woord en Daad. Er wordt gezongen uit de psalmen en onder andere de bundel voor de gereformeerde gezindte Uit aller mond. Na afloop is er gelegenheid voor ontmoeting onder het genot van koffie of frisdrank.

U bent van harte uitgenodigd, van jong tot oud!

Een hartelijke groet namens het comité

Joost Fraanje, Bennekom
Leander van der Steen, Ede
Mirjam Visser – van der Zwan, Zetten

Adviseur:
Ds. J. van Amstel, Ede

(T) 06 51 428 978   (E) samenzanguur@solconmail.nl Webdesign: HETWORKS hetworks