Sponsoring

Sponsoring
Ons streven is het samenzanguur geheel te bekostigen vanuit ontvangen sponsorgelden, zodat de gehele opbrengst van de collecte kan worden overgemaakt naar stichting Woord en Daad. Daarom bent u van harte welkom als (vaste) sponsor. Wij publiceren de logo’s van onze sponsoren op de homepagina van onze website en op de liturgieën. Voor meer informatie over sponsoring kunt u contact opnemen met Joost Fraanje (06 514 289 78).

Giften
Vanzelfsprekend is ook uw incidentele gift welkom.
Alle giften graag op IBAN nummer: NL51 INGB 0007 834 277 ten name van Samenzanguur, Zetten.

(T) 06 51 428 978   (E) samenzanguur@solconmail.nl Webdesign: HETWORKS hetworks