Steun het samenzanguur

Sponsoring
Ons streven is het samenzanguur geheel te bekostigen vanuit ontvangen sponsorgelden, zodat de gehele opbrengst van de collecte kan worden overgemaakt naar stichting Woord en Daad. Daarom bent u van harte welkom als (vaste) sponsor. Wij publiceren de logo’s van onze sponsoren op de homepagina van onze website en op de liturgie├źn. Voor meer informatie over sponsoring kunt u contact opnemen met Joost Fraanje (06 514 289 78).

Giften
Vanzelfsprekend is ook uw incidentele gift welkom.
Alle giften graag op Postbanknummer 78 34 277 ten name van Samenzanguur, Zetten.

(T) 06 51 428 978   (E) samenzanguur@solconmail.nl Webdesign: HETWORKS hetworks