Het Samenzanguur

In mei 1997 werd het eerste samenzanguur georganiseerd. Vanaf dat moment is er (juli en augustus uitgezonderd) elke maand een samenzanguur in de gereformeerde kerk aan de Utrechtseweg 93 te Renkum/Heelsum.  Meestal is dit op de eerste zaterdag van de maand. Doel van het samenzanguur is een ontmoetingsmoment voor reformatorische christenen om samen te zingen en zich te bezinnen rondom Gods Woord vanuit een bepaald thema.  Op deze website kunt u alle benodigde informatie, waaronder alle liturgien, sprekers en musici van de reeds georganiseerde en volgende samenzanguren vinden.

TIP:  Door hier uw mailadres achter te laten ontvangt u maandelijks een digitale uitnodiging.

Sponsoren van het Samenzanguur

sponsoren sponsoren
(T) 06 51 428 978   (E) info@samenzanguur.nl Webdesign: HETWORKS hetworks